เราจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ท่านส่ง ให้เร็วที่สุด ขอบคุณครับ

Colo Package :
ระยะเวลา :
Username : ใช้สำหรับเข้าระบบทั้งหมด (ftp ,http,remote,webui)
Password : ใช้สำหรับเข้าระบบทั้งหมด
  ลูกค้าใหม่   ต่ออายุ
   
ชำระผ่าน :
วันที่โอนเงิน : วัน/เดือน/ปี
เวลาที่โอนเงิน : เช่น บ่าย 2 หรือ 23.45
จำนวนเงิน : เช่น 400 หรือ 400.25
   
ชื่อ : ชื่อที่ใช้เรียกท่าน
เบอร์ติดต่อกลับ : ใช้ส่ง sms แจ้งข่าว
อีเมล : ใช้ติดต่อ แจ้งข่าว
หมายเหตุ :

**สำหรับ ท่านที่จ่ายผ่าน True Money ให้ใส่เลขบัตรลงในช่องหมายเหตุนี้ครับ

 

   
©2010 TouchSpeed.net All right Reserved.